Επαναλειτουργία Γυμνασίων

 

  


 

Ενημέρωση σχετικά με τις ΑΠΟΥΣΙΕΣ μαθητών

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων,  τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο ηλεκτρονικά 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese 

ή προσκομίζοντάς την στο σχολείο.

 
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει:
  • «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή
  • «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».
 
 
 
 

Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον

 


 

 

 

Βρείτε μας στο goolge maps!