Σχολικό Έτος 2016-2017

Εδώ μπορείτε να δείτε αναρτήσεις εργασιών των μαθητών του σχολείου μας στα πλαίσια θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων.

 Η ανάρτηση των εργασιών γίνεται μετά από επιλογή του διδάσκοντος καθηγητή, με τη σύμφωνη γνώμη του μαθητή που τη δημιούργησε.