Σχολικό Έτος 2018-2019

Εδώ μπορείτε να δείτε αναρτήσεις εργασιών των μαθητών του σχολείου μας στα πλαίσια θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων.

Η ανάρτηση των εργασιών γίνεται μετά από επιλογή του διδάσκοντος καθηγητή, με τη σύμφωνη γνώμη του μαθητή που τη δημιούργησε.